„Polityka prywatności serwisu Swatka.com”


Swatka.com zastrzega sobie prawo do pobierania, przetwarzania oraz użytku Państwa danych osobowych. Nasz portal przykłada szczególną wagę do odpowiedzialnego przetwarzania oraz ochrony danych osobowych swoich Użytkowników (t.j. użytkowników internetowego serwisu randkowego Swatka.com), dlatego stworzyliśmy obszerny system obejmujący środki techniczne i organizacyjne, zapewniające jak najlepsze bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Regulacje stosowane przez Swatka.com dotyczące ochrony danych osobowych są zgodne z polskim oraz europejskim prawem o ochronie danych osobowych. Ponieważ kontakt między użytkownikami portalu odbywa się za pośrednictwem prywatnych systemów przesyłania wiadomości, w żadnym momencie nie są udostępniane dane kontaktowe takie jak adres e-mail czy dane osobowe (imię i nazwisko). W ten sposób sami Państwo decydujecie, czy i kiedy chcecie udostępnić tego typu dane poznanym na portalu osobom. Zapewniamy ponadto:

 

•    Zastosowanie zapory internetowej powoduje, że nieuprawnione osoby nie mają dostępu do informacji zawierających hasła oraz dane osobowe.


•    Dane osobowe przetwarzane są przez Swatka.com zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych oraz odpowiednimi przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie.

 

1. Ochrona danych osobowych użytkowników portalu Swatka.com

 

Swatka.com jest poważnym portalem internetowym, który ma na celu pomoc użytkownikom w znalezieniu odpowiedniego partnera. Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Przestrzegamy restrykcyjnych przepisów prawa polskiego oraz europejskiego w tym zakresie.Swatka.com zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy

W celu umożliwienia świadczenia usług przez Swatka.com, dane osobowe użytkowników są pobierane, opracowywane i przetwarzane („używane”). W ramach obowiązujących regulacji prawnych, Swatka.com zastrzega sobie prawo do anonimowej analizy profili użytkowników w celach reklamowych, do badań marketingowych oraz dla ulepszenia jakości serwisu, jednak tylko w przypadku, gdy użytkownik nie skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy wykorzystywania jego danych w tym celu.  
Poniżej szczegółowo wyjaśniamy Państwu, w jaki sposób zapewniamy ochronę  danych osobowych naszych Użytkowników oraz do jakich celów tych danych używamy. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem:

Swatka.com

P.O. Box 3029, Lisle, IL 60532-8029 USA
E-mail: admin@Swatka.com


2.    Pobieranie, przetwarzanie i użycie danych przez Swatka.com


W celu świadczenia usługi, Swatka.com pobiera, przetwarza i wykorzystuje przekazane przez Państwa dane osobowe. W większości przypadków dane są przetwarzane anonimowo. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.
   
a)    Bez rejestracji przez Użytkownika


Jeśli odwiedzają Państwo ogólnie dostępne strony na portalu Swatka.com, nie rejestrując się w naszym portalu, to nie pobieramy od Państwa żadnych danych osobowych.
W przypadku każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową, standardowe procedury polegają na zapisaniu, bez odniesienia do konkretnej osoby:


•   Adresu IP komputera, z którego połączono się ze stroną
•    Adresu strony internetowej, z której zostali Państwo przekierowani do naszego portalu.

•    Typu i ustawień przeglądarki
•    Podstron odwiedzanych przez Państwa na naszym portalu
•    Daty oraz czasu pobytu na stronie
•    Informacji o systemie operacyjnym

Te dane są przez nas anonimowo analizowane wyłącznie do celów statystycznych.


b)    Z rejestracją (Członkostwo Podstawowe, Członkowstwo Premium)

Jeśli zdecydują się Państwo na rejestrację w serwisie Swatka.com, konieczne będzie podanie przez Państwa swoich danych osobowych, umożliwiających korzystanie z  naszego serwisu.

Swatka.com wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przez Państwa podane (np. dane kontaktowe podane podczas rejestracji, informacje zamieszczone w profilu, zdjęcia).

Jeśli zdecydują się Państwo na zamówienie płatnego Członkowstwa Premium, podczas procesu płatności zostaną Państwo poproszeni o podanie następujących danych:
•    Imię i nazwisko
•    Dane dotyczące karty kredytowej lub konta bankowego

Na stronie Swatka.com można zalogować się podając swój adres e-mail lub nick oraz ustanowione przez siebie hasło. Możliwe jest także zalogowanie poprzez mechanizm uwierzytelniania na stronie Facebook.com. Podczas każdorazowego korzystania z portalu Swatka.com, dane dotyczące użytkowania są przesyłane przez przeglądarkę internetową i zapisywane w plikach protokołu. Dotyczy to poniższych danych:
•    Adres IP komputera, z którego połączono się ze stroną
•    ID użytkownika na platformie Swatka.com
•    Adres wyświetlanej strony

•    Informacja, czy strona została prawidłowo wyświetlona
•    Data i godzina dostępu do strony
•    Adres URL strony, z której nastąpiło przekierowanie
•    Ilość przesyłanych danych
•    Pliki cookie sesji
•    Numer identyfikacyjny sesji
Te dane są przez nas anonimowo wykorzystywane do celów statystycznych.


Więcej informacji na temat świadczonych przez nas usług oraz szczegółowe odpowiedzi na pytania dotyczące portalu Swatka.com znajdą Państwo w zakładce Pomoc.

 

c)    Użycie plików cookie

Swatka.com wykorzystuje tzw. pliki cookie, aby móc zapamiętać oraz analizować odwiedziny danego Użytkownika na platformie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe z informacjami na temat częstotliwości odwiedzin naszej strony internetowej oraz wykonanych w trakcie odwiedzin czynności. Oprócz tymczasowych plików cookie, przechowywanych tylko w trakcie bieżącej sesji przeglądania strony, używane są także stałe pliki cookie, które pozostają również po zamknięciu przeglądarki. Pliki te zawierają informację o aktywności danej osoby na platformie, dotyczące np. tego, jaki abonament wybrała. Użycie plików cookie jest w pełni bezpieczne, a głównym celem ich użycia jest ciągłe udoskonalanie oraz optymalizowanie funkcjonalności portalu Swatka.com oraz uczynienie korzystanie z portalu, jeszcze bardziej komfortowym. 

d)    Przekazywanie danych osobom trzecim

Przekazywanie danych Użytkownika innemu Użytkownikowi w ramach świadczenia usługi, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem nazwy Użytkownika / nick'a, którą wybiera każda osoba rejestrująca się na Swatka.com. Swatka.com nigdy nie przekazuje danych osobowych danego użytkownika innym osobom, korzystającym z platformy (np. imię nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail). Kontakt między Użytkownikami na portalu Swatka.com może zostać nawiązany wyłącznie poprzez wewnętrzny system komunikacji. W ten sposób Użytkownik sam decyduje, komu udostępni swoje dane kontaktowe. Niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika, są widoczne w jego profilu również dla innych osób, zarejestrowanych na Swatka.com. Te dane to m.in. informacje dotyczące wieku, płci, wzrostu. Dane osobowe nie są sprzedawane oraz nie są przekazywane przez nas osobom trzecim, chyba że jest to konieczne w ramach świadczenia usług przez Swatka.com (np. realizacja płatności). Użytkownik wyraża wówczas zgodę na przekazywanie swoich danych osobom trzecim, chyba że przekazywanie danych jest dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawnych (np. obowiązek przekazania danych osobowych organom ścigania).


e)     Wykorzystanie wtyczek Facebooka

Swatka.com wykorzystuje na swojej stronie wtyczkę portalu społecznościowego www.facebook.com (dalej zwaną "wtyczka"). Ta wtyczka oznaczona jest logiem portalu Facebook. Jeżeli wejdziecie Państwo na stronę portalu Swatka.com, na której zamieszczona jest odpowiednia wtyczka, Państwa wyszukiwarka automatycznie połączy się z serwerem portalu Facebook. Facebook przenosi zawartość wtyczki bezpośrednio do przeglądarki, która go z nim łączy.

f)    Kontrola danych osobowych

Aby chronić naszych Użytkowników przed osobami dopuszczającymi się nadużyć na Swatka.com, nasi pracownicy oraz zautomatyzowane programy monitorujące przeprowadzają losową kontrolę wiarygodności danych prowadzanych przez Użytkowników portalu. Jeżeli zauważymy przykładowo, że kilku Użytkowników systematycznie loguje się na nasz Serwis z jednego komputera, to wówczas może doprowadzić to do zablokowania tych kont.
Jeżeli przeprowadzona przez nas kontrola wykaże dopuszczenie się nadużycia w  ramach korzystania z usług Swatka.com, wówczas stosowane są odpowiednie przepisy regulaminu Swatka.com. W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, iż dana wiadomość zawiera treści niezgodne z przepisami obowiązującego prawa bądź z postanowieniami regulaminu portalu, wówczas Swatka.com zastrzega sobie prawo do zablokowania wysłania bądź odebrania tej wiadomości, bez konieczności poinformowania o tym jak również do zablokowania konta nadawcy takiej wiadomości.

 

3.    Zgoda na wykorzystanie danych osobowych

Każde wykorzystanie danych osobowych, które wymaga otrzymania dodatkowego zezwolenia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, nastąpi tylko wówczas, gdy użytkownik udzieli nam na to wyraźnej zgody. Użytkownik może w każdej chwili  wycofać swoją zgodę na wykorzystanie jego danych w określonym czasie i /lub ze skutkiem na przyszłość. W celu wyrażenia zgody bądź też rezygnacji z wykorzystania danych osobowych, każda zainteresowana osoba może się z nami skontaktować:
Swatka.com

P.O. Box 3029, Lisle, IL 60532-8029 USA
E-mail: admin@Swatka.com
Należy pamiętać o tym, iż ze względu na  charakter świadczonych usług, nie jest możliwe zastrzeżenie wykorzystania danych osobowych. Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania w tej sprawie.


4.    Dodatkowe informacje


Każda osoba korzystająca z Internetu powinna pamiętać, że opublikowane przez nią w Internecie informacje są odczytywane i mogą być w różnym stopniu przetwarzane przez osoby trzecie. Swatka.com zwraca szczególną uwagę swoich Użytkowników na to, iż pomimo zachowania najwyższych standardów ochrony danych osobowych w sieci, przy obecnym stanie techniki nie jest możliwe zagwarantowanie absolutnego ich bezpieczeństwa. Ważne jest aby pamiętać o tym, iż poruszając się w Internecie należy zawsze dbać o swoją prywatność oraz ochronę udostępnianych danych osobowych

 

no-image-avatar.png zuśka Offline

wiek 59,

(Poland, pabianice)

no-image-avatar.png Zgniatacz Offline

wiek 25,

(Poland, polkowice)

1231450_618271738224423_814165320_n.jpg becia Offline

wiek 34,

(Poland, świnoujscie)